יוניון מוטורס, יבואנית טויוטה, תעדכן החל מהימים הקרובים את מערכת הבלימה האוטונומית של טויוטה C-HR כך שתבלום את הרכב עם זיהוי סכנה גם להולכי רגל.
 
כזכור, טויוטה ישראל החלה בשיווק רכב הפנאי האופנתי שלה עם מפרט שכלל תכונה זאת. עם זאת, הסתבר ליבואן בהמשך כי בניגוד לאירופה, בה נכללת במערכת הבלימה האוטונומית יכולת זיהוי הולכי רגל, במכוניות שנועדו לישראל הותקנה תוכנה שונה. הסיבה לכך הייתה חשש לפעולה תקינה של המערכת בגלל תנאים האופייניים לארץ. היבואן מצידו שיגר הודעה בהתאם ללקוחות, הודיע על הטעות במפרט והבטיח פיצוי. כתוצאה מכך הוריד משרד התחבורה את הציון הבטיחותי של הדגם מ-7 ל-6.

1584085

 
לאחר שהיצרן נדרש לנושא, תעודכן התוכנה במוסכי היבואן, כך שה-C-HR יבלום באופן אוטונומי במקרה של סכנת פגיעה בהולכי רגל. מעתה, כל המכוניות מדגם זה יכללו מערכת זו באופן מקורי. באופן דומה יעודכנו מערכות הבלימה האוטונומיות גם בפריוס החדשה ובראב4 המחודש שנמסרו ללקוחות ב-2017.