יוניון מוטורס, יבואנית טויוטה, תזמן 10,431 בעלי כלי רכב מסוג טויוטה פריוס (7644 כלי רכב) וטויוטה אוריס מהגרסה ההיברידית (2787 כלי רכב) לקריאת שירות (Recall), כחלק מקריאה עולמית בת 2.4 מיליון כלי רכב. מהות התקלה – יחידת הפיקוד של מערכת ההנעה (ECU) עלולה שלא לפעול ב'מצב בטוח' בעת הצורך. המשמעות – במקרה של כשל הרכב עלול להיכבות, אם כי ההגה והבלמים עדיין יהיו פעילים. מתוך כל כלי הרכב שיידרשו לתיקון, עד כה ידוע על 3 כלי רכב (כולם מיפן) בהם התקלה אכן גרמה לכשל בתפקוד הרכב. בכל מקרה, לא ידוע על נפגעים. 

שיטת תיקון התקלה – עדכון תוכנה ליחידת הפיקוד, פעולה שצפויה להימשך כ-40 דקות. קריאת התיקון מתייחסת לדגמי פריוס שיוצרו בין 17.4.2009 ועד 31.10.2014 וכן לדגמי אוריס היברידיים שיוצרו בין 10 בפברואר 2014 ל-2.5.2014.

1604414

טויוטה אוריס היברידית (עד 2012)

כמקובל בקריאות שירות, התיקון יבוצע ללא תשלום מצד הלקוח. הודעה תשלח לבעלי כלי רכב אלו בהקדם. טיפול בתקלה ניתן יהיה לבצע אך ורק במרכזי השירות המורשים של היבואן.

ע"פ תקנה 306 (ב') לא תחדש רשות הרישוי רישיון רכב, אם נמסרה לבעליו הודעה על תקלת בטיחות סדרתית והיא טרם תוקנה במהלך שישה חודשים מיום מסירת ההודעה.

1604415

טויוטה אוריס היברידית (מ-2012)