משרד האנרגיה והמים מפרסם את מחירי הדלק לחודש יולי. אחרי העלייה הניכרת בחודש יוני, תחזור מחר מגמת הירידה למחירי הדלק. עקב הירידה במחירי הנפט, יוזלו הלילה (בין ראשון לשני) המחירים עבור בנזין 95 אוקטן ב-9 אגורות, המהווים 1.2% מהמחיר. המחיר העדכני יעמוד על 7.43 שקלים לליטר בשירות עצמי (7.7 שקלים בשירות מלא).

העלייה של החודש שעבר נבעה, כזכור, כתוצאה מעליית מחירי הנפט, שינויים בשערי החליפין של מטבעות החוץ וכמובן גם עליית המע"מ המתוקשרת. זאת לאחר שבחודש אפריל נרשם שפל שנתי במחיר – 7.26 שקלים.