מי שרכש בעבר רכב משומש, מודע לבעיה שבגילוי תאונות בהן היה הרכב מעורב. במקרים מסוימים, היכולת לקבל מידע כזה מוגבלת גם בבדיקות לפני קנייה. בזכות שירות חדש, ניתן כעת לקבל מידע על תאונות בהן היה הרכב מעורב. 

שירות חדש
השירות החדש ניתן על-ידי "מרכז הסליקה של חברות ביטוח", חברת בת של איגוד חברות הביטוח בישראל. מרכז הסליקה מעניק שירותים טכניים לחברות ביטוח, בעיקר תקשורת מחשבים בין המבטחים לבין הרשויות.

1592151


בעמוד הבית של המרכז מופיעה ההודעה הבאה, והיא מדברת בעד עצמה: "מרכז הסליקה הקים מאגר מידע הכולל מידע בנושא היסטוריית תביעות ששולמו על-ידי חברות ביטוח בגין נזקי רכוש שנגרמו לכלי רכב מבוטחים. ציבור בעלי כלי רכב מבוטחים יכול לפנות למאגר זה באמצעות האינטרנט ולקבל מידע על רכביהם". 

מידע זה, כמובן, אינו כולל תאונות שהצדדים בחרו לא לערב את חברות הביטוח, אבל לרוב מדובר בתאונות הקלות יותר.

מידע נוסף שיינתן במסגרת השירות הינו פירוט של סוג הכיסוי הביטוחי שהיה לרכב במהלך השנים, שם החברה המבטחת, סוג הנזק (כולל עבר של גניבה), שיעור ירידת הערך ומצב התביעה. 

1592148


ניתן להוציא מידע עד שבע שנים לאחור (כיום, 2011 לכל הפחות), בעלות של 10 שקלים. השירות ניתן דרך אתר האינטרנט של "מרכז הסליקה", וניתן לבצעו על-ידי בעל הרכב בלבד. שירות זה מצטרף לשירותים נוספים המסייעים לרכישת רכב משומש, כדוגמת אפשרות להפקת היסטוריית בעלויות, הניתנת להפקה בעמדות 'רישיומט', שיעבוד הרכב וכולי.

קישור לאתר האינטרנט של מרכז הסליקה