דלק מוטורס, יבואנית פורד, מזמנת 484 כלי רכב מסוג פורד קוגה לצורך ביצוע ריקול (קריאת שרות). הזימון מיועד עבור כלי רכב שיוצרו בין אמצע ינואר 2013 לסוף מרץ 2014, להם מנוע 1.6 ליטר טורבו. קריאה לתיקון זו הינה חלק מקריאת תיקון עולמית לדגם.
התקלה בקוגה נוגעת למערכת הקירור של המנוע, כאשר מהות התקלה היא חוסר בנוזל קירור. על פי הוראות היצרן, יוחלפו מיכל העיבוי והצינורות המובילים (אם כי בשלב זה לא פורסם האם יוחלפו כל צינורות מערכת הקירור, או רק חלקם). קירור לקוי למנוע עלול לגרום לנזקים חמורים, כשבמקרים מסוימים עלולה להיגרם שריפה. בפורד מדגישים כי במסגרת התיקון ייבדק גם ראש המנוע – ואם יתגלה נזק, תבוצע החלפה שלו.
משך זמן התיקון (החלפת מיכל העיבוי והצינורות) מוערך בכשלוש שעות עבודה. התיקון, כרגיל, יבוצע אך ורק במוסכים המורשים של פורד, וללא עלות מצד הלקוח. הזמנה לביצוע קריאת התיקון תישלח בדואר לבעלי כלי הרכב הרלוונטיים. ביבואנית מדגישים כי אין מניעה להשתמש ברכב עד מועד התיקון.

יש לציין כי ע"פ תקנה 306 (ב') לתקנות התעבורה משרד התחבורה, לא יחודש רישיון רכב של כלי רכב שלא יבצע קריאת תיקון זו תוך 6 חודשים.
צילום: מנהל