keep it SIMPLE? - אוטו

keep it SIMPLE?

קשה היה לחשוב על שם המנוגד יותר לרכב הקונספט המעניין של ב.מ.וו; SIMPLE?!? ממש לא... תלת-הקטנוע ההיברידי של ב.מ.וו מתיימר להציג את המכונית העירונית של מחר

תגובות גולשים:

לכתבה זו התפרסמו תגובות