GM מפרסמת פרטים נוספים על הוולט - אוטו

GM מפרסמת פרטים נוספים על הוולט

נקבעו מחיר וכמות יעד למכונית המהפכנית – במקביל לתוכניות של אופל להציע חשמלית זולה עוד יותר שנה מאוחר יותר

תגובות גולשים:

לכתבה זו התפרסמו תגובות