בטבלה זו תוכלו לראות את פירוט הניקוד הניתן לרכב במידה והוא מצויד במערכות הבטיחות כפי שנקבע ע"י משרד התחבורה.
צילום: מנהל
בטבלה זו ישנו פירוט לגבי דרישות לקביעת רמת האבזור הבטיחותי. רמת האבזור הבטיחותי נקבעת ע"י שילוב של מספר כריות האוויר והניקוד שהשיג כל רכב (ע"פ הטבלה למעלה) כפי שמפורט בטבלה.
צילום: מנהל