1653901
צילום: מערכת אוטומצורף הטור של גליון מס' 1 של מגזין אוטו, אי-אז בפברואר 1986, כתוב בידי רוני אהרנוביץ', יהי זכרו ברוך:

1653902
צילום: מערכת אוטו