קיה הודיעה על טעות במדידת הטווח המירבי של הגרסאות החשמליות של קיה נירו (שמכונה e-Niro או Niro EV בהתאם לשוק). נתונים חדשים שפרסמה היצרנית מצביעים על כך שהטווח למעשה נמוך בעשרות ק"מ מכפי שנטען תחילה.

טווח הנסיעה העדכני של גרסת הבסיס, עם מצברי 39.2 קילוואט-שעה (קוט"ש) עומד כעת על 289 ק"מ בין טעינות, לעומת 312 ק"מ בפרסום השגוי. הגרסה הבכירה, עם מצברי 64 קוט"ש, יורדת מ-485 ק"מ בין טעינות ל-455 בלבד. 

ביצרנית מסבירים כי הטעות נובעת מבדיקה שגויה של גוף בלתי-תלוי, שהופקד על הבדיקות לתקינת רכב הפנאי החשמלי ושגה בהבנת תקן הבדיקה החדש (WLTP). הבדיקות השגויות כללו נסיעה ארוכה יותר בתנאים עירוניים מכפי שנדרש בתקנות, בהם למכונית חשמלית יש יתרון משום שצריכת האנרגיה עולה דרמטית במהירויות בינעירוניות. בהתאם, טווח הנסיעה העירוני (עד 615 ק"מ במקרה של גרסת ה-64 קוט"ש), לא השתנה.

1603513


על-פי קיה, מלבד הטווח השגוי, אין שינויים נוספים במפרט הנירו החשמלי, שצפוי להגיע גם לישראל בשנה הבאה. נכון לעתה לא ידוע האם יוצעו אצלנו שתי הגרסאות (39.2 ו-64 קוט"ש) או רק אחת מהן, ומה יהיה מחירן. בשוק הישראלי מתבססים על נתוני תצרוכת דלק בתקינה אירופאית, ובהתאם הטווח שיפורסם אצלנו צפוי להיות 289 ו-455 ק"מ בהתאמה.