התאם לתוצאות הבדיקה, ככל שיעלה בכך צורך לפי הנחיות היצרן, יוחלפו מודולים בסוללה ותתבקש בדיקה תקופתית בעתיד.  

בנוסף, על פי מידע שהתקבל מאודי, במהלך הרבעון השלישי של שנת 2024 (מועד משוער) מתוכנן עדכון תוכנה; עד שהעדכון לא יוטמע, ממליץ היצרן להגביל את יעד הטעינה המקסימלי של סוללת אודי E-TRON ל-80%.

משך הזמן המשוער לביצוע הבדיקה הוא כיום עבודה מלא. החלפת מודולים, במידה ותידרש, אורכת כ-4 ימי עבודה. בעלי הרכבים הרלוונטיים יזומנו לביצוע הקריאה בתיאום עם משרד התחבורה.

חשוב לשים לב כי כל פעולה הקשורה בקריאה לתיקון, ובכלל זה בדיקה, תיקון או החלפת רכיב, מבוצעת ללא כל תשלום מצד בעל הרכב. התקנות בישראל קובעות עוד כי חובה לבצע את התיקון בתוך שישה חודשים מיום ההכרזה עליו. בעל רכב שלא ייענה לקריאה לתיקון, לא יוכל לחדש את רישיון הרכב, לבצע מבחן רישוי שנתי ("טסט") או להעביר בעלות.

אודי E-TRON 2019
צילום: איתמר רותם