חברת אוטו מגזין בע"מ, להלן "אוטו", עוסקת באיסוף מידע על רכב, בין היתר על ידי עריכת נסיעות מבחן במכוניות שונות, ביקור בתערוכות. ראיונות עם בכירי הענף הרכב: www.auto.co.il (להלן אתר אוטו) ואמצעי מדיה נוספים, כגון תחנות רדיו, טלוויזיה, רשתות סלולאריות ועוד.
לאוטו ניסיון של למעלה מ-25 שנה בנושאים אלו. החברה מממנת את פעילותה בין היתר באמצעות מכירה של המגזין למינויים ובנקודות ההפצה, מכירת שטחי פרסום למפרסמים שונים, מכירת שירותי מידע שונים בענף הרכב.

התנאים הבאים מפרטים את מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר אוטו לרבות ערוצי המשנה – אפליקציות אתרי מובייל וכו'.תנאים אלו מלמדים כיצד אוטו משתמש במידע הנאסף על הגולשים באתר או שנמסר לו באמצעות שירותי הייעוץ והאתר. עצם שימוש באתר ובשירותי הייעוץ מהווה הסכמה לתנאים אלו. 

הגדרת השירות "שואלים את אוטו"
במסגרת פעילות אתר אוטו, מפעילה אוטו שירות מדריך מתקדם לקניית רכב חדש או משומש באתר, כמו גם שירות טלפוני הנותן ייעוץ בנושאי קניית רכב והתאמת הרכב המתאים לצרכי השואל, להלן – "שואלים את אוטו". השירות ניתן ללא כל תשלום או התחייבות מצד הפונה ולא מותנה במסירת פרטים של כרטיס אשראי או של כל אמצעי תשלום אחר. במסגרת השירות, ידבר הפונה טלפונית עם אחד מחברי מערכת אוטו (להלן היועץ). היועץ יברר פרטים חיוניים לגבי זהות האדם, תקציב הרכישה שלו, צרכיו והעדפותיו האישיות. היועץ יציע לשואל מספר מכוניות המתאימות למידע אותו מסר השואל וישלח לו דף סיכום ייעוץ. במסגרת הייעוץ, אוטו יקשר בין השואל למכוניות שיועצו לו ואף ימצא עבורו מכוניות משומשות מתאימות מתוך מאגר המידע הגדול שברשותו. כמו כן, אוטו יציע ליווי ועזרה לקניית רכב בתשלום.
 
אחריות
אוטו מצהירה שכל המידע אותו היא מעבירה בין אם בכתב או בייעוץ, תואם את המידע שנמצא ברשותה בתקופת מסירתו. אוטו אינה קשורה במכירת מכוניות חדשות או משומשות ואינה אחראית לאיכות מוצר נרכש, או לכל נזק לכאורה או למעשה, שייגרם למי מהאנשים המשתמשים בשירותי הייעוץ או נעזר בחומר המופיע או נמסר באמצעי התקשורת של אוטו.  
1.         כללי הייעוץ                   
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה בשירות הייעוץ של מומחי אוטו (להלן הייעוץ), בין אם בטלפון, צ'ט אינטרנטי, או דרך אחרת, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין אוטו . עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
1.1       שימוש בשירות הייעוץ, מהווה את הסכמה של הפונה לשירות הייעוץ, לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בשירות היעוץ.
1.2.      בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
1.3.      כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
2.         אודות הייעוץ                   
2.1.      חברת אוטו מאפשרת לך להשתמש בשירות הייעוץ לפני רכישת רכב חדש או משומש,
ניתן לקבל ייעוץ ממומחי אוטו בכל נושא הקשור לקניה ורכישת רכב חדש או משומש,
באמצעות האתר, בשיחה טלפונית או באמצעים אחרים .
2.3.      השירות ניתן חינם, על ידי מומחי אוטו בשעות עבודה המקובלות. אוטו מתנצלת מראש, על כך שלא תוכל לחזור לכל הפונים המבקשים ייעוץ לפני רכישת רכב חדש או משומש.
חזרה לפונים לשירות היעוץ, תעשה לפי שיקולה הבלעדי של אוטו ואין חברת אוטו מתחייבת לתת יעוץ לכל הפונים לשירות הייעוץ.
2.6. פניה לשירות הייעוץ מהווה הסכמה של הפונה לקבל שירותים כמפורט בתקציר הנ"ל.
2.7.      על מנת לקבל את שירוץ הייעוץ, יש למסור פרטים בסיסיים, של שם משפחה, שם פרטי, כתובת מגורים, דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר מכשיר נייד ופרטים נוספים ככל שידרשו. אוטו מתחייבת שלא להעביר פרטים אלו, אלא לצורכי השירות כמפורט לעיל.
2.8       חברת אוטו תהא רשאית, אך לא חייבת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לשלוח למשתמש, בסיום כל ייעוץ , כשירות נוסף, דף סיכום ייעוץ, או וגם משוב בו יתבקש הפונה לשירות הייעוץ לחוות דעתו, בין היתר, על הליך הייעוץ, ושביעות רצונו מהשירות.
פניה לשירות הייעוץ מהווה הסכמה מיצד הפונה לקבל דף סיכום ייעוץ או דף משוב על היעוץ, הפונה מסכים לקבל בתוך דפי המשוב, או סיכום הייעוץ הצעות מסחריות רלוונטיות נשוא היעוץ.
2.9       מובהר בזאת, כי חברת אוטו, עשויה להקליט חלק מהייעוצים או כולם ורשאית לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לא לשקלל ו/או לא להציג כלל, כל הקלטה או משוב או כל חלק הימנו, והכל מבלי שתהא מחויבת לידע את הפונה אשר מילא משוב בדבר.
3.0       חברת אוטו תהא רשאית לפרסם באתר, או בכל אמצעי או מדיה אחרים, את נתוני הייעוצים, ההקלטות או המשובים, או כל חלק מהם ו/או לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת, לרבות פרסום האתר, ולמשתמשים לא תהא כל טענה כנגד פרסום כאמור.
3.1.      מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי אין לראות בהצגת נתוני המשוב, או סיכום הייעוץ, או הייעוץ עצמו, לכשעצמם או בעיבוד הנתונים המועלים בהם והצגתם משום חוות דעת ו/או המלצה ו/או הבעת דעה ו/או עידוד מטעם אוטו, ביחס לספקים ו/או למוצרים ו/או לשירותים אשר בקשר עימם הוצגו נתוני המשוב, ואין להסתמך על נתונים אלה לבדם לצורך בחינת כדאיות העסקה. יובהר, כי המשובים המפורסמים באתר מהווים לכל היותר אמצעי אחד מיני רבים בהם יכול המשתמש לעשות שימוש על מנת לבחון את כדאיות העסקה אותה בכוונתו לבצע.
3.2       חברת אוטו תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו"ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.
3.3       אוטו תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" ("cookies" - קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של אתר אוטו או על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש באמצעות הדפדפן שלך) על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.
3.4  במידה ונירשמת – חברת אוטו תהיה רשאית לשלוח לך מפעם לפעם חומר פירסומי לדואר האלקטרוני או ב- SMS 
3.5 חלק מהשירותים באוטו מנוהלים על ידי צדדים שלישיים הנמצאים בשיתוף פעולה עם אוטו. במקרה זה יש להניח כי נתונים מסויימים יגיעו אליהם כגון, עוגיות, הרגלי גלישה, עמודים שניצפו וכתובת שרת.
3.6 חלק מהמודעות אליהם תיחשף במהלך גלישה באתר מגיעות משרתים של צדדי ג' המנהלים את הגשת הפרסומות באתר. ניהול המודעות מצריך הצבת COOKIES במחשבך והצבת WEB BEACONS במודעות הפרסומת. משוואות הרשת הינם קבצים זעירים המסייעים באיסוף מידע אודות שימוש באתר ונתוני הקהל כגון מין, גיל ותחומי עיניין. מידע זה לקוח מנתונים הנאספים בgoogle analytics . המידע מתאים את הפרסום להרגלי השימוש שידועים לצד ג' אודות שימושך ברשת. דוגמה למדיניות הפרטיות של חברות אלו ניתן למצוא -https://www.google.com/intl/en/privacy
3.7 אוטו משתמש ב- COOKIES  אשר נשמרים על המחשב שלך ועצם שימושך באתר מהווה הסכמה לשמירה של קבצים אלו על המחשב שלך. המידע הנצבר אודות דפים שגלשת. ניתן למחוק את ה- COOKIES בכל עת מהמחשב.
  
ייעוץ מהנה ופורה מצוות אוטו.

במידה והינך רוצה להסיר את הפרטים שלך ממערכת המידע של אוטו יש לפנות למשרדים בטלפון - 03-573-4044