בית צרפת, רח’ תובל 5 | טלפון: 03-3819733 | איש קשר מנהל הסוכנות

א'-ה' 09:00-18:00 ו' 09:00-13:00