בית צרפת, רח’ תובל 5 | טלפון: שלוחה 2 03-6710333 | איש קשר מנהל הסוכנות