דרך נצרת עפולה הישנה, רח' 2008 | טלפון:  04-6085577 | איש קשר מנהל הסוכנות

ימים ב', ג', ה', ו': 17:15 - 8:15 יום ד': 15:15 - 8:15 שבת: 14:30 - 8:15 יום א': סגור