קהילת ציון 46 | טלפון:  04-6599608 | איש קשר מנהל הסוכנות