התנופה 9 א.ת. תלפיות  | טלפון: 02-5655555 | איש קשר מנהל הסוכנות