הסדנא 10 א.ת. החדש | טלפון: 08-6900111 | איש קשר מנהל הסוכנות