פלטין נפתלי 5 | טלפון: 03-9534444 | איש קשר מנהל הסוכנות