רון חולדאי, ראש עריית ת"א מצטרף למאבק הרוכבים. יום אחרי הסרת הכפפות והבגדים של הרוכבים, משגר ראש עריית ת"א מכתב לשר האוצר, יובל שטייניץ, ובו הוא מבקש לשקול מחדש את הגזרות הביטוחיות.

"לצד אותם מהלכים חשובים ומתבקשים לעידוד השימוש בתחבורה ציבורית," כותב חולדאי, "כניסתם של האופנועים והקטנועים לאזורים הצפופים חוסכת – כבר היום – פקקי תנועה ומפנה מקומות חניה רבים".

במכתבו לשר האוצר מעלה חולדאי מספר נקודות שלפי דעתו דורשות מהנוגעים בדבר לשקול מחדש את סוגיית הביטוח. כך למשל, פרסום של פורום הערים העצמאיות כי פליטת גזי החממה הנגרמת מדו-גלגלים נמוכה משמעותית מזו של מכונית. "דבר שיש בו כדי לתרום לשיפור איכות החיים והסביבה". כותב חולדאי. או לעובדה כי דו-גלגלי מאפשר לסטודנטים צעירים ולכאלו שידם אינה משגת לקנות מכונית, ליהנות מחופש תנועה. "יש לזכור כי לרכב דו-גלגלי תרומה חברתית". כותב חולדאי.

ראש עריית ת"א גם מודע לסכנות שבנסיעה ברכב דו-גלגלי: "אני ער לעובדה שרכב דו-גלגלי מעצם טיבו, חשוף יותר לתאונות עם נפגעים". עם זאת מציין ראש העיר כי: "לאורך זמן הוכח שדווקא באותם מקומות בהם היה מעבר לתחבורה רכב דו-גלגלי, פחתה קיבולת המכוניות בכבישים ועימה נרשמה ירידה במספר התאונות".

במכתבו לשר האוצר חולדאי גם מביע את מחאתו: "ראוי היה כי מדינת ישראל תאמץ מדיניות המעודדת נסיעה ברכב דו-גלגלי ולא תנקוט פעולות המדכאות את השימוש בו, כמו הכוונה הנוכחית להעלות את תעריפי ביטוח החובה".

"אל תיתן יד לחישוב כלכלי צר המתעלם מכל אותם יתרונות של רכב דו-גלגלי, שיש להם ערך ציבורי רב." מסיים חולדאי את מכתבו.