איגוד הנהגים הגרמני ADAC מכיח באמצעות ניסויים ונתונים אמיתיים את שנראה היה כמובן מאליו: מכוניות קטנות ופתוחות מסוכנות במיוחד עבור יושביהן בעת התהפכות. המכון ביצע מבחנים לשלשו מכוניות קטנות פתוחות ופופולאריות: מיני קופר, פיז'ו 207CC וסיטרואן C3 פלוריאל. המכוניות נבחרו הן בשל הפופולאריות שלהן (באירופה) והן בשל ייצוגן 3 תצורות מבנה שונות: גג קשיח מתקפל (פיז'ו), גג בד (מיני) וגג בד עם מסגרת חלונות קשיחה וסטטית (הסיטרואן). גם ההגנה אותה מעניקה כל מכונית ליושביה שונה: בסיטרואן אלו הן המסגרות הקשיחות, במיני יש מסגרות הגנה מאחורי המושבים ובפיז'ו מערכת מיגון אקטיבית. המסקנות מטרידות משהו, וקובעות בכל המכוניות שנבדקו נשקפת סכנה מוחשית לפגיעה עבור הנוסעים בהן. הפחות מסוכנת היא ה-207CC. דווקא ליושבים מאחור מעניקה הפיז'ו הקטנה את ההגנה הטובה ביותר, אבל הנוסעים מלפנים נפגעים בשל כשל מסגרת החלון הקדמי שאינה עומדת במשקל הרכב בעת התהפכות. המיני מציעה תיאורטית את ההגנה הטובה ביותר – הן ליושבים מלפנים והן מאחור – אך תכנון ותגובה לקויה של חגורות הבטיחות מונעת הצמדה מספקת של הנוסעים אל מושביהם ומגדילה את הסיכון לפגיעה בראש בעת התהפכות, בעיקר עבור נוסעים הגבוהים מ-1.75 מ'. הסיטרואן C3 פלוריאל אמורה היתה להציע את המיגון היעיל ביותר לנוסעים בה בעת התהפכות בשל מסגרות הדלתות/חלונות הקשיחות. למרבה ההפתעה היא יוצאת ממדקים אלו כמסוכנת ביותר עבור נוסעיה בעת התהפכות. מסתבר שבשעת התהפכות המסגרות עלולות לקרוס, גיאומטריית עיגון ומיקום חגורות הבטיחות מאפשר ניתוק מסוכן של הנוסעים ממושבם וגם מסגרת החלון הקדמית – האמונה על מיגון היושבים מלפנים בעיקר – נוטה לקרוס. בקיצור – עדיף לא להתהפך באף אחת מהמופיעות כאן, אך בסיטרואן – אם וכאשר, חלילה – הסכנה הנשקפת לנוסעים במצב שכזה היא הגדולה ביותר. בשורה התחתונה, כאמור, המסקנות ברורות: אף אחת משלוש המכוניות שנבחנו כאן אינה בטוחה בעת התהפכות. ב-ADAC מבהירים כי על היצרניות לדאוג לחיזוקי המסגרות השונות, לחשב ולתכנן שוב את מיקום וגובה קשתות ההתהפכות ולחזק את מסגרת החלון הקדמי שאמורה לדאוג לשמירת מרחק בטוח וקבוע בין הנוסעים ברכב לבין המצע הקשה עליו התהפכה המכונית. באותה ההזדמנות מדגישים ב-ADAC כי מערכת ESP תתרום רבות להקטנת הסיכוי להתהפך, ומכאן חשיבותה הרבה של המערכת בעיקר בסוג מכוניות כזה.