ארגון הבטיחות יורו NCAP, עורך מבחני בטיחות למכוניות מאז 1996. עד סוף העשור הראשון, הציונים התבססו רק על התוצאות כפי שהושגו במבחני ריסוק, ומאז אלה הושפעו גם מההגנה על הולכי רגל וממגוון מערכות הבטיחות.

ב-2020 החל יורו NCAP לבחון את מערכות הבטיחות המתקדמות גם באופן מעשי, ועד כה נעשו שני מבחנים כאלה, באוקטובר 2020, נובמבר 2021.

אתמול (יום רביעי) פורסמו תוצאות של מבחנים כאלה שנערכו לארבעה דגמים: יגואר I-פייס, ניסאן קשקאי, פולסטאר 2, פולקסווגן ID.5. 

יצוין כי הציונים במבחנים אלה שונים מאלה המוכרים מהבחנים הרגילים – מ-0 ועד 5 כוכבים, ציונים באחוזים בארבע קטגוריות נבדקות – ואלו הם: 'טוב מאוד', 'טוב', 'בינוני', 'בסיסי', והם מסומלים בארבעה ריבועים לציון הגבוה ביותר ועד אחד לנמוך מכולם. במבחן נבחנים שני מרכיבים עיקריים – יכולת סיוע, גיבוי המערכת – והציון שלהם מוצג באחוזים. התוצאות מובאות כאן בסדר יורד מהטוב ביותר.במבחן הראשון נבחנו עשרה דגמים, שלושה קיבלו את הציון הגבוה ביותר; בשני היו שבעה דגמים, רק אחד מהם השיג אותו; במבחן זה נבחנו ארבעה דגמים, שניים קיבלו 'טוב מאוד'.

להלן התוצאות
פולקסווגן ID.5
– ציון כללי: טוב מאוד; יכולת סיוע: 76%; גיבוי המערכת: 85%
ניסאן קשקאי – ציון כללי: טוב מאוד; יכולת סיוע: 74%; גיבוי המערכת: 93%
פולסטאר 2 – ציון כללי: טוב; יכולת סיוע: 53%; גיבוי המערכת: 88%
יגואר I-פייס – ציון כללי: כניסה; יכולת סיוע: 53%; גיבוי המערכת: 59%