מגמת העלייה במחיר הדלק נמשכת. לאחר עלייה במחיר הדלק בחודש מרץ (ב-38 אגורות), מודיע משרד האנרגיה והמים על המשך המגמה, והפעם בשיעור של 6 אגורות לליטר, שיעור של 0.93%.

המחיר המרבי לליטר בנזין יעמוד, החל מ-1.4.15 בחצות, על 6.52 שקל בעמדת תדלוק עצמי, 6.71 שקל בשירות מלא. עמלת השירות תעמוד על 19 אגורות לליטר.