אתמול, 29.3.15, נכנסו לתוקפן תיקונים לתקנות התעבורה המרחיבים את חובות הנהג ביחס למתן זכות קדימה להולכי רגל במעברי חצייה. תקנה 67 המעודכנת קובעת (בסעיף א' שלה) כי מעתה הנהג חייב להאט לפני מעבר חצייה אם בקצה המדרכה עומד הולך רגל; אם נראה כי אותו הולך רגל מתכוון לחצות את הכביש ("ניכר עליו") – על הנהג לתת לו זכות קדימה.
כלומר, מתן זכות החצייה להולך רגל הוא חובה מרגע שהוא עומד על המדרכה בצמוד למעבר החצייה.

בנוסף מחייבת התקנה המחודשת (סעיף ב') את הנהג להאט לפני מעבר חצייה – אם רכב אחר האט – ולעצור, אם אותו רכב עצר. כלומר, חובת ההאטה והעצירה אינן לפי הולך הרגל שייתכן ואינו נראה במקרה זה על-ידי הנהג, אלא לפי התנהלות הרכב האחר. חובה זו נובעת מכך שברחוב/דרך עם שני נתיבים ויותר לכל כיוון, הולכי רגל חוצים (או כאלה שמתחילים לחצות) עלולים להיות מוסתרים על-ידי רכב הנע במקביל.

התיקון לתקנות הוא ניסיון לתת מענה לנתוני הקטל של הולכי הרגל בשנת 2014. במהלך השנה שעברה נהרגו בדרכים 125 הולכי הרגל, 39% מכלל ההרוגים בתאונות הדרכים – נתון שהוא כפול מזה באירופה. ברבע הראשון של 2014 מדובר על 28% מכלל ההרוגים.
צילום: מנהל