מגמת הירידה במחיר הדלק נמשכת. לאחר ירידה במחיר הדלק בחודש נובמבר, מודיע משרד האנרגיה והמים על המשך המגמה, והפעם בשיעור של 15 אגורות לליטר, שיעור של 2.13%.

המחיר המרבי לליטר בנזין יעמוד, החל מ-1.12.14 בחצות, על 6.9 שקל בעמדת תדלוק עצמי, 7.09 שקל בשירות מלא. עמלת השירות מתייקרת באגורה ותעמוד על 19 אגורות לליטר.