מגמת הירידה במחיר הדלק נמשכת. לאחר ירידה (זניחה) במחיר הדלק בחודש ספטמבר, מודיע משרד האנרגיה והמים על המשך המגמה, והפעם בשיעור של 7 אגורות לליטר, שיעור של 0.95%.
המחיר המרבי לליטר בנזין יעמוד, החל מ-1.10.14 בחצות, על 7.32 שקל בעמדת תדלוק עצמי, 7.51 שקל בשירות מלא. עמלת השירות מתייקרת באגורה ותעמוד על 19 אגורות.