לאחר שירד בחודש שעבר בשיעור של 22 אגורות, מחיר הדלק בחודש ספטמבר ירד בשיעור של אגורה אחת, בחצות, בלילה שבין ראשון לשני. מחיר הדלק לחודש ספטמבר, המפורסם על-ידי משרד האנרגיה והמים, יעמוד על 7.39 שקלים לליטר בנזין (95 אוקטן) בעמדות תדלוק עצמי. המחיר החדש מגלם ירידה של 0.14% בהשוואה לחודש הקודם. עמלת השירות בתחנה נותרה ללא שינוי (18 אגורות), ומחיר הדלק בשירות מלא יעמוד בחודש אוגוסט על 7.57 שקלים לליטר.