לאחר שעלה בחודש שעבר בשיעור של 7 אגורות, מחיר הדלק ירד בחודש יוני בשיעור של 5 אגורות, בלילה שבין שבת לראשון. מחיר הדלק לחודש יוני, המפורסם על-ידי משרד האנרגיה והמים, יעמוד על 7.52 שקלים לליטר בנזין (95 אוקטן) בעמדות תדלוק עצמי. המחיר החדש מגלם ירידה של 0.66% בהשוואה לחודש הקודם. עמלת השירות בתחנה נותרה ללא שינוי (18 אגורות), ומחיר הדלק בשירות מלא יעמוד בחודש מאי על 7.70 שקלים לליטר