טלפון סלולרי בנהיגה. לא מסוכן?היום פרסמה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מסמך עמדה שנוי במחלוקת שעוסק בנושא דיבור בטלפון סלולרי והיסח הדעת ממלאכת הנהיגה. מהמסך, עליו חתום יו"ר הרשות הד"ר יעקב שיינין, עולה כי הרשות (בניגוד לדעה הרווחת בעולם) לא רואה בשיחה בסלולרי (להבדיל מכתיבת מסרונים) כגורם המהווה בעיה משמעותית של היסח דעת ו"הינו גורם שולי ביותר במספר ההרוגים בתאונות הדרכים", כך הרשות.

לטענת הרשות, היעדר מחקרים עדכניים בנושא העניקו "משקל יתר", כהגדרתה, לשיחה דרך הטלפון הנייד בעת נהיגה. "משקל היתר שניתן לדיבור בטלפון סלולארי, גורם לנזק בכך שהוא מסיט את הטיפול בגורמים המרכזיים האחראים לתאונות הדרכים", ומבדילה בין התייחסותה לשיחת טלפון ובין שימושים אחרים כגון שליחת מסרונים, גלישה ברשת וכו'.
"אם במקום לדבר בטלפון הנהגים יעסיקו עצמם באלטרנטיבות אחרות של היסח דעת עלול הדבר דווקא להביא לעליה במספר הנפגעים" אמר שיינין והוסיף "ישנם הרבה מקרים שהדיבור בטלפון עדיף על נהיגה במצב של עייפות באמצע הלילה".

מערכת אוטו תוהה על נייר העמדה של שיינין ודוד מהלאל (היועץ המקצועי המיוחד של הרשות), אשר לא תואמת לא את עמדת הרשות עצמה ובוודאי שלא את דעת "אוטו". תגובה מפורטת על כך תפורסם על ידינו מחר.