אחרי חודשיים רצופים של ירידות מחירים בהן ליטר 95 אוקטן ירד לנקודת השפל של השנה, מגיע חודש יוני ועימו שינוי מגמה. החל מחצות בלילה שבין מוצאי שבת לראשון, יעלה מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי ל-7.52 שקלים – עלייה של 26 אגורות או 3.58% ביחס לחודש מאי.

העלייה במחיר הבנזין משקפת התייקרות של 4% במחיר הנפט בעסקות השבוע האחרון במדינות אגן הים התיכון אירופה ועלייה של 2.4% בשער החליפין. אלה יחדיו הביאו לעלייה של 20 אגורות במחיר הבנזין. עוד 6 אגורות מתווספות למחיר החודש בשל עליית המע"מ באחוז אחד ל-18% שבמסגרת הגזירות הכלכליות של הממשלה.
אגב, כעת רכיב המס במחיר הדלק עומד על 55% ממחיר הדלק לצרכן.