תמונת אילוסטרציה
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה דרום, אישרה אתמול (יום ב') את הצעת שר התחבורה, הבטיחות בדרכים והתשתיות הלאומיות ישראל כץ, לסלילת תוואי מסילת הרכבת לאילת. הוועדה שדנה בשתי חלופות עיקריות לסלילת הרכבת בקטע באורך של כ-60 ק"מ, בין דימונה לחצבה ('מישור ימין'), קיבלה את התכנית שהוכנה על ידי חברת 'נתיבי ישראל ובכך נפסל התוואי החלופי שהוצע על ידי המשרד להגנת הסביבה וארגוני הירוקים (שכלל הצעה לחציבת מנהרות באורך 26 ק"מ) בטענה שחלופה זו יקרה משמעותית.

תכנון קו הרכבת לאילת חולק ל-6 משרדי תכנון, שכל אחד מהם קידם במקביל קטע מסילה של כ-40 ק"מ. במסגרת התכנון, נבחנו 7 חלופות שונות, אשר צומצמו לבסוף ל-3 עיקריות. לפני כחודשיים, אישרה הוועדה שני קטעים נוספים במסלול הרכבת: בין באר שבע לדימונה ובין חצבה לבין אילת ואתמול הסתיים הדיון בוועדה המחוזית, בשלושת הקטעים. על פי התכנון, הקו יכלול שתי מסילות (למשא ולרכבות נוסעים), לאורכו יוקמו 5 תחנות נוסעים (באר שבע, דימונה, ספיר, קטורה, רמון ואילת), 8 תחנות תפעוליות ו-4 מסופי מטען. סה"כ תוואי מסילת הנוסעים לאילת יהיה באורך של 240 ק"מ ואילו מסלול רכבות המשא יהיה באורך של 260 ק"מ.

"אנו משוכנעים כי תכנית זו תתרום למדינת ישראל בחיזוק קשרי המסחר ברמה הבינלאומית." אמר השר כץ, שציין כי מדובר במיזם בעל חשיבות אסטרטגית ולאומית רבה שישמש חיבור מסילתי בין הים האדום לתיכון ויאפשר מעבר סחורות בין אסיה לאירופה. עוד הוסיף השר: "הפרויקט יביא ברכה למפעלי הדרום, המהווים מרכיב גדול ומשמעותי בייצוא הישראלי בנגב ובערבה, לתיירות באילת ובדרום וגם להגברת הבטיחות והפחתת זיהום האוויר בין היתר בשל הורדת משאיות מהכבישים."