שר התחבורה והבטיחות בדרכים, ישראל כץ הודיע אתמול (יום ראשון) כי אין לו כל כוונה להטיל 'אגרת גודש' על כלי הרכב הנכנסים לתל אביב. דבריו של השר מגיעים בעקבות פרסום מכרז של חברת 'נתיבי איילון' לביצוע ניסוי לפיו נהגים ישלמו בין 10 אגורות לשקל אחד (בהתאם לשעות העומס) עבור כל קילומטר שייסעו בת"א.
"הטלת אגרת גודש נוגדת את מדיניות משרד התחבורה, שכן ללא הצגת אלטרנטיבה משמעותית של תחבורה ציבורית האגרה תהווה מס לא מוצדק על הנהגים." ציין השר.

מה כוללת הניסוי בנתיבי איילון?
על-פי התוכנית ישתתפו בניסוי של נתיבי איילון כ-1,200 נהגים אשר יתקינו במכוניותיהם מכשירי GPS שימדדו פרמטרים שונים, כמו: זמני נסיעה, מיקום, מרחקים וכו'. בהתאם לפרמטרים אלה תחושב האגרה, כך שמי שישתמש בנתיבי איילון יותר ובשעות העומס ישלם יותר, מי שישתמש בנתיבים פחות וגם בשעות דלילות בתנועה ישלם פחות. המועד האחרון להגשת הצעות להשתתפות במכרז הוא ה-12 באפריל כשהתשלום לכל בעל רכב שישתתף עומד על 500 שקלים.

הניסוי המדובר הוא חלק מהתוכנית הממשלתית לרפורמה במיסוי ענף הרכב שמטרתה להפחית בהדרגה את מסי הקנייה על מכוניות חדשות ומנגד להטיל מס על נסועה. בסיס הרעיון פשוט: עידוד רכישת כלי רכב בטוחים ונקיים יותר על-ידי הפחתת מחירם לצרכן כשמצד שני יגבה תשלום עבור השימוש בכלי הרכב באמצעות מיסוי הדלק ואגרות גודש.
אולם פרסום המכרז יצר הד תקשורתי ומשרד התחבורה מיהר לפרסם את התגובה המופיעה בפסקה הראשונה.

אז לעת עתה – כל עוד אין אלטרנטיבה של תחבורה ציבורית – אין בכוונת המשרד להטיל את אגרת גודש. אך המשרד טרם אמר את המילה האחרונה; עוד ביולי 2010 (כשנה לאחר החלת רפורמת המיסוי הירוק שהרעיון שבבסיסה דומה) החליטה הממשלה לבחון מחדש את העלויות הקבועות והמשתנות בענף הרכב. בעקבות החלטה זו הוטל על שרי האוצר והתחבורה למנות ועדה מקצועית (שתכלול נציגים של רשות המיסים, משרד התחבורה ומשרד האוצר) ואלה יבדקו את הנושא מלפני ומלפנים. בינואר השנה הוקמה הוועדה, אך זו טרם סיימה את עבודתה כך, שהמבול עוד לפנינו.