איך הבריאות?
משרד התחבורה מודיע על שינוי בתקנות לבדיקה רפואית לנהגים, שייכנסו לתוקף ביום ראשון הקרוב (02.01.2011). השינוי יוביל לכך שנהגים יידרשו לבדיקות רפואיות תקופתיות, כתנאי לחידוש רישיון הנהיגה, מגיל 70 במקום 60 כיום. בנוסף, נהגים מקצועיים כמו נהגי מוניות, משאיות ואוטובוסים, יידרשו לבדיקות מגיל 60 במקום 50 כיום.
במסגרת התקנות, כלל הנהגים יידרשו לעבור בדיקה רפואית בגיל 70, ושתיים נוספות כל חמש שנים (בגיל 75 ו-80). לאחר מכן תעלה תדירות הבדיקות לאחת לשנתיים. עבור נהגים מקצועיים יונהג נוהל דומה, החל מגיל 60, ובדיקה כל שנתיים מגיל 70 ואילך.
השינוי בתקנות פירושו כי תוקף רישיון הנהיגה של נהגים בני 60 ומעלה, יוארך: נהג בגיל 61 יקבל רישיון נהיגה לתשע שנים, במקום ארבע בלבד כיום.
שר התחבורה, ישראל כץ, החתום על השינוי בתקנות, הסביר את ההחלטה ברצון למנוע טרחה והוצאות כספיות מהנהגים. לדברי המשרד, התקנה החדשה דומה לזו שנהוגה במדינות רבות בעולם, בהן בריטניה, גרמניה וצרפת.