משרד התחבורה אוסר מעתה על שיווק צמיגים חדשים ששנת הייצור שלהם הייתה לפני שש שנים ויותר, וצמיגים משומשים ששנת הייצור שלהם הייתה לפני יותר משנתיים. זאת, לאחר ששר התחבורה ישראל כץ אימץ המלצות ועדה של המשרד, שבחנה דרכים לשפר את בטיחות המכוניות בנושא צמיגים. עד עתה לא הייתה הגבלת גיל כלשהי על מכירת צמיגים בישראל.
לגיל הצמיג משמעות מבחינת אורך החיים שלו, גם אם אוחסן במקום סגור. לאורך זמן, הצמיג מתייבש ומאבד מתכונות הגמישות שלו, מה שגורם לא רק לירידה באחיזה ובנוחות הנסיעה, אלא עשוי אף להוביל להתפוצצות הצמיג. לפי נתוני משרד התחבורה, בישראל נמכרים מדי שנה כ-2.5 מיליון צמיגים, על-ידי 62 יבואנים המשווקים כ-80 מותגים שונים.