רישיון נהיגה (אילוסטרציה)
שר התחבורה, ישראל כץ, הגיש שלוש תקנות לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת. מטרתן לשפר את אכיפת פסילת הרישיון לנהגים עבריינים, קיצור זמן ההמתנה לביצוע קורס נהיגה מונעת, ובעיקר להחמיר עם נהגים שצוברים עבירות תנועה רבות.
התקנה החשובה ביותר שהוגשה, קובעת החמרה משמעותית עם עברייני תנועה כבדים: במסגרתה ייקבע עונש של תשעה חודשי פסילה (לעומת שלושה בלבד היום) לנהג שצבר 72 נקודות, או פעמיים 36 נקודות בתקופה של שש שנים. בנוסף לפסילת הרישיון, כדי לשוב ולנהוג אחרי תשעה חודשים, יידרש הנהג המורשע לעבור הליך הוצאת רישיון מחדש שכולל בדיקה רפואית במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, מבחן עיוני ("תאוריה") ומבחן נהיגה מעשי. כיום מלבד שלושה חודשי פסילה, נדרש הנהג גם לעבור מבחן עיוני.

לדברי שר התחבורה, ישראל כץ, ההחמרה בשיטת הניקוד נועדה מתוך תקווה כי ניתן יהיה להתמודד טוב יותר עם עברייני תנועה סדרתיים.

תקנה נוספת שהוגשה לאישור הוועדה, תאפשר למשרד התחבורה להפסיק עם נוהל שליחת פסילת הרישיון בדואר רשום. זאת, כדי למנוע מצבים בהם אנשים התחמקו מקבלת הדואר או סירבו לחתום על קבלתו, מה שהקשה על שלילת רישיונם. במקום, ניתן יהיה לבצע זאת באמצעות שליח או שוטר. תקנה שלישית שהוגשה לאחרונה לאישור, תחייב אם תאושר לבצע קורס נהיגה מונעת בתוך עד חצי שנה מרגע קבלת ההודעה, ולא עד שנה כנהוג היום.