כביש 40 – מהכבישים המסוכנים ביותר לנהגים בישראל
נוסעים בכביש גהה? כדאי שתהיו ערניים וזהירים במיוחד, כי לפי בדיקה של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, בכביש הזה מסוכן מאוד לנהוג. הרשות ערכה סקר בכבישים הבינעירוניים של ישראל, ואיתרה את הנקודות המסוכנות ביותר, אלו שנדרשות בהן עבודות תשתית בדחיפות, בכדי למנוע תאונות דרכים. לפי הרשימה, כביש גהה באזור מחלף מסובים, בצומת שמרת ובמספר נקודות נוספות, מציב בפני הנהגים סכנות הנובעות מתשתית לקויה.
מתוך 500 נקודות שנבדקו, ב-174 נמצא כי ניתן לבצע תיקון הנדסי לתשתית הכביש, שיפחית את הסיכון להתרחשות תאונת דרכים. הרשות בחרה בנקודות הבדיקה לפי סטטיסטיקת התאונות שמספרת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, תוך בחינת מספר התאונות בכל נקודה וחומרתן. הבחינה נערכה במשך חמישה חודשים, ותוצאותיה הועברו לידי משרד התחבורה ולחברה הלאומית לדרכים (מע"צ), שיידרשו כעת להחליט באילו נקודות לטפל בהקדם.
מהנתונים עולה כי נקודת הסיכון הגדולה ביותר לנהגים בישראל, נמצאת במחלף אלישמע שבכביש 40. לאחר מכן דורגו שתי נקודות בכביש 4 (גהה), הק"מ ה-39 של כביש החוף (כביש מספר 2) וכביש 444 בין הק"מ 39-42. הליקויים שנמצאו בכבישים מגוונים, וכוללים ריבוי עיקולים ללא צורך, מעקות בטיחות שבורים או שלא בתקן הנדרש, סימון לקוי בכביש ועוד.
ממשרד התחבורה נמסר כי הבדיקה נערכה על-ידי צוות בינמשרדי שמיפה את כל מוקדי הסיכון בישראל ודירג אותם לפי דחיפות התיקון. הצוות הורכב מנציגי החברה הלאומית לדרכים (מע"צ), משטרת ישראל, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה. לצורך ביצוע התיקונים, הקצה משרד התחבורה 250 מיליון שקל מדי שנה, תקציב המחולק לפי ממצאי צוות הבדיקה.