שר התחבורה, ישראל כץ
ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה, ומשרד התחבורה יוכל להטיל סנקציות על מי שיתעלם מקריאה לתיקון בטיחותי. התקנה, אותה יזם שר התחבורה ישראל כץ, תאפשר לשלול אוטומטית את רישיון הרכב אם בעליו לא הגיע למוסך מורשה בכדי לבצע בו תיקון. ההצעה פורסמה לראשונה בחודש יוני האחרון.
התקנה קובעת כי יבואנית רכב שנודע לה על קיומה של תקלה בטיחותית סדרתית במכונית אותה היא משווקת, תחויב לדווח לרשות הרישוי בתוך שבעה ימים. במידה ובעל הרכב לא יגיע למוסך לביצוע התיקון, המבוצע על חשבון היבואנית, בתוך שישה חודשים מהיום בו הודיעה לו היבואנית על התקלה, רישיון הרכב שלו לא יחודש והוא לא יוכל לבצע את מבחן הרישוי השנתי.

ממשרד התחבורה נמסר כי עד לאישור הוועדה, לא הייתה דרך לחייב את הנהגים לבצע את הקריאה לתיקון. התקנה תאפשר למשרד לעקוב באופן שוטף אחר ביצוע התיקונים הנדרשים."התקנה החדשה תבטיח שלא ינועו יותר כלי רכב שבעליהם התעלמו מחובתם לבצע את התיקון ברכב", אמר שר התחבורה כץ. התקנה תיכנס לתוקף בתוך כשלושה שבועות מיד עם פרסומה ברשומות.