הפקקים כאן, והם לא הולכים לשום מקום
הישראלים נסעו ב-2009 מרחק דומה ל-2008, אך למרות זאת הנסועה השנתית עלתה ל-49 מיליארד ק"מ. הסיבה לכך היא עלייה במצבת כלי הרכב, בשיעור דומה לעלייה בנסועה 3.4%. כך עולה מנתונים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ושיפורסמו במלואם בקרוב במסגרת סקר הנסועה השנתי של הלשכה.
בלמ"ס מספרים כי מכונית פרטית נסעה אשתקד 16,700 ק"מ בממוצע, נתון דומה לזה של שנת 2008. הנסועה לכלל כלי הרכב בישראל, כולל משאיות, אוטובוסים, מוניות ורכב דו-גלגלי, אף הציגה ירידה 20,100 ק"מ בממוצע לעומת 20,200 ב-2008. מהנתונים עולה כי שיאני הנסועה הם נהגי המוניות, שרשמו בשנת 2009 לא פחות מ-81,600 ק"מ בממוצע. מנגד, כלי רכב דו-גלגליים צברו 8,700 ק"מ בממוצע בלבד.
והנה כמה נתונים שלא יעודדו את מי שעומד בפקק בדרך לעבודה: לעומת זינוק של 161% בנסועה ו-139% במצבת כלי הרכב בישראל בין השנים 1990 ל-2009, אורך ושטח הכבישים בישראל גדלו באותה תקופה בשיעור נמוך משמעותית רק 74% ו-42% בהתאמה. עובדה זו מסבירה את ההחמרה המשמעותית בפקקי התנועה מדי בוקר וערב, ומהווה נתון שראוי שממשלת ישראל תיקח לתשומת ליבה: הצפיפות בכבישים גורמת לא רק לבזבוז אדיר של דלק ולזיהום אוויר כבד, אלא גם לנזק ממשי למשק הישראלי, עקב בזבוז שעות עבודה ואיחורים.