ועדת הכלכלה של הכנסת תדון מחר (יום רביעי) בבקשתו של שר התחבורה והבטיחות בדרכים, ישראל כץ להחמיר את בדיקות זיהום האוויר המתבצעות במסגרת מבחן הרישוי השנתי 'טסט'. על פי התקנות כיום רק כלי רכב המצוידים במנוע בנזין משנת 1995 ומעלה, מחויבים לבצע בדיקת זיהום אוויר. אבל השר מבקש להחמיר את התקנה ולחייב את דגמי 1995 ומעלה בבדיקה נוספת ודגמים ישנים יותר בבדיקת פחממנים.

עבור דגמי 1995 ומעלה מבקש השר לחייב בבדיקת חד תחמוצת הפחמן (CO) גם בסיבובי מנוע גבוהים ובהתאם לערך שקבע עבורו יצרן הרכב. כיום מבוצעת בדיקה זו רק בסיבובי סרק וערך תכולת הגז ביחס לשאר הגזים הנפלטים מהרכב, מחושב בהתאם לשנת היצור ללא הבחנה בין הדגמים השונים. לטענת משרד התחבורה מטרת הבדיקה הינה בדיקת תקינות הממיר הקטליטי.
עבור דגמי בנזין משנת יצור 1994 ומטה, מבקש השר לבצע בדיקת תכולת פחממנים בגזי הפליטה.
ערכי הבדיקה החדשים אינם מחושבים בהתאם לדגם שנבדק, אלא נקבעו בהתבסס על מחקר שביצע הטכניון בעבר. מחקר שמצא כי כלי רכב מיושנים מהווים מקור גדול לפליטת פחממנים והמליץ לקבוע תקני פליטה במסגרת במבחן הרישוי השנתי.

על פי נתוני משרד התחבורה, בדיקת חד תחמוצת הפחמן תחול על יותר מ- 1.3 מיליון כלי רכב בנזין משנת יצור 1995 ומעלה ואילו בדיקת הפחממנים תחול כ-400,000 כלי רכב בנזין משנת יצור 1994 ומטה. לטענת השר הבדיקות המחמירות תואמות את הדרישות המקובלות בקהילייה האירופית.