בסוף השבוע הסתיימו מרוצים 3 ו-4 בליגת הפורמולה 3 הגרמנית, בה מתחרה אלון דאי בן ה-18. כמו בזוג המרוצים הראשון, גם הפעם עבר על אלון סוף שבוע לא קל.
ההתחלה הייתה דווקא טובה – במוקדמות למירוץ הראשון השיג אלון את הזמן השישי בטיבו מבין 21 נהגים, ועל כן החל את המרוץ מהמקום השישי על הגריד. עם ההזנקה הוא יצא לאט מדי מהמקום ומהר מאוד איבד מספר מקומות. מעט מאוחר יותר הוא עף אל מחוץ למסלול ואל הדשא התוחם אותו, וכשחזר אל האספלט התברר כי המנוע החל להתחמם עקב הדשא שהצטבר על פתחי כניסת האוויר. הוא נאלץ להוריד את הקצב ולהסתפק במקום העשירי.
חוסר מזל איפיין גם את המרוץ השני – לפני היציאה למוקדמות מנועו סירב להניע וכשחזר לעבודה נותרו רק דקות ספורות לקביעת זמנים. כתוצאה, השיג אלון את המקום ה-18 על הגריד. הוא לא נכנע והחל לעקוף נהגים איטיים ממנו. כעשר דקות לסיום המרוץ החל אלון לסבול מהיגוי-יתר ברכבו ועל כן נאלץ להיזהר ולהפסיק לתקוף. מאוחר יותר התברר שחוסר האחיזה נובע מצמיג אחורי-שמאלי שנפגע. אלון סיים את המרוץ לבסוף במקום העשירי.
המרוצים הבאים של אלון יתקיימו בסוף החודש.