בשנת המס היפנית שהסתיימה בסוף מרץ מכרה מאזדה כ-1.2 מיליון מכוניות, ירידה של 5.4% לעומת השנה הקודמת. בהכנסה הכללית נרשמה ירידה גדולה עוד יותר, של 15%. אבל למרות הירידות הללו הצליחה מאזדה לרשום רווח תפעולי של 9.5 מיליארד ין (כ-76 מיליון אירו), זאת לאחר ששנה קודם לכן הושג הפסד תפעולי של 28.4 מיליארד ין. עלויות שאינן קשורות לפעילות השוטפת, בעיקר צעדי התיעלות, הביאו לכך שבשורה התחתונה נרשם עדיין הפסד נקי, אך בשיעור קטן בהרבה לעומת השנה הקודמת. מספרי מכירת המכוניות מראים את מגמת השיפור: במחצית הראשונה של שנת המס נרשמה ירידה משמעותית של כ-18% לעומת התקופה המקבילה שנה קודם לכן, אך במחצית השניה הושגה עליה של 10%.
התוצאות החיוביות כללו בין היתר צמצום חד של החובות החיצוניים, שהיקפם קוצץ בכ-30%.
ניתוח נתוני מכירת מכוניות באזורים השונים מעלה כמה נתונים מענינים. בכל האזורים למעט בשוק הסיני המשגשג נרשמה ירידה במחצית הראשונה, וכולם התאוששו באופן יחסי במחצית השניה של השנה. אבל בשוק הגדול ביותר של מאזדה, צפון אמריקה, חזרו הנתונים לשיעורם משנת המס הקודמת עם שיפור קל בלבד. ואילו באירופה, השוק השני בגודלו, נרשמה ירידה גם במחצית השניה של השנה.
בסיכום השנתי ירדו מכירות מאזדה בארה"ב בכ-12%, ובאירופה – בכ-26%. את נקודות האור סיפקו השוק היפני והסיני. בראשון נרשם שיפור – קטן, אבל בכל זאת שיפור – של 1% בסיכום השנה, ואילו השוק הסיני זינק בכ-45%!
התחזית לשנת המס שהחלה זה עתה בהחלט אופטימית. ההכנסה הכוללת אמורה לגדול בכ-6%, הרווח התפעולי אמור לגדול יותר מפי שלושה, ובמקום הפסד נקי של 1.5 מיליארד ין יושג רווח נקי של 5 מיליארד ין. היקף מכירות המכוניות יעלה בשיעור של כ-6.5%.