בית המשפט לתעבורה בחיפה ביטל כתב אישום כנגד ד' שהואשם בנהיגה בשכרות. הפרשה החלה כאשר בדגימת הינשוף נמצא שבגופו של ד' 275 מיקרוגרם אלכוהול – 35 מיקרוגרם מעל הרף המותר. הפרקליטות הגישה תביעה, אולם בעת התנהלות משפטו של ד', המליץ בית משפט אחר, בהרכב מורחב של שלושה שופטים כי יש להעלות את רף השכרות ל-400 מיקרוגרם אלכוהול. על פסיקה זו הגישה הפרקליטות ערעור לפיה יש להציב את רף השכרות על 290 מיקרוגרם אלכוהול.
כך יצא שבמשפטים שונים מנהלת הפרקליטות (יחד עם המשטרה) מאבקים נגד נהגים שבדגימות הינשוף שלהם נתגלו יותר מ-240 מיקרוגרם ובמקביל מנסה הפרקליטות לקבוע רף שיכרות חדש – גבוה הרבה יותר – שיעמוד על 290 מיקרוגרם.

נחזור למשפט של ד' בו השופט שלמה בנג'ו מתח ביקורת על התנהלות המדינה המציגה עמדות סותרות בהליכים שונים באשר לרף האכיפה בנהיגה בשכרות. "משמעות הסתירה בין עמדותיה של המדינה היא העמדה לדין של אזרחים רבים, כמו הנאשם שבפני, והכתמתם בהרשעה הפוגעת קשות בזכויות יסוד שלהם..." כתב השופט.

בפסיקתו קבע כי: "מאחר והמדינה הצהירה על רף האכיפה הראוי לטעמה בהליך אחר, הרי שהיא מושתקת מלטעון בהליך דנן טענות הסותרות הצהרה זו. לפיכך נקבע, כי ההשתק השיפוטי מקים לנהג הגנה מן הצדק, ועל כן דינו של כתב האישום כנגדו להתבטל".