במסגרת ביקורת פתע שנערכה אתמול (יום ג') פשטו פקחי אגפי הרישוי והרכב במשרד התחבורה על עשרות כלי רכב להוראת נהיגה בארבעת המחוזות הראשיים: חיפה, ירושלים, באר שבע וחולון. בביקורת נבדקו 88 כלי רכב שונים, כאשר ב-10% מהם נתגלו ליקויים בטיחותיים חמורים, מתוכם שתי משאיות ושני אוטובוסים. 8 כלי הרכב הורדו מהכביש.
באחד מהאוטובוסים התגלה כי זמזם ההתראה של מערכת הבלמים אינו תקין וכי לאוטובוס לא היה כלל אישור להוראת נהיגה תקף. כמו כן נמצאו תקלות במערכת התאורה והתברר כי מספר המושבים הקיים באוטובוס ואינו תואם את המצוין ברשיון הרכב.
באוטובוס השני התגלו נזילות שמן חמורות, מחסור בחגורות בטיחות, כולל חגורות הנהג, וכן רשיון הפעלה לא תקף. באוטובוס גם לא היה שילוט להוראת נהיגה, כמתחייב מתקנות התעבורה.
בשתי משאיות ללימוד נהיגה התגלו בלמים לא תקינים, נזילות שמן מההגה, מחסור בחגורות בטיחות וצמיגים בלתי תקינים.
באחד מכלי הרכב הפרטיים להוראות נהיגה התגלה כי דוושת הבלם של מורה הנהיגה אינה תקינה. ברכב אחר נמצא חופש מסוכן בתיבת ההגה.

במסגרת המבצע שנועד להגביר את הפיקוח על לימודי הנהיגה נבדקו גם טופסי לימוד הנהיגה של התלמידים, כרטיסי התלמיד, רשיונות נהיגה ורכב, רשיונות הוראה וביטוחים של כלי הרכב ללימוד נהיגה. פקחים של רשות המסים בדקו את ניהול הספרים ותקינות הרישומים הכספים של מורי הנהיגה.

מהממצאים עולה עוד כי בחלק מהמקרים מורי הנהיגה חרגו מהנוהלים ולימדו נהיגה ללא כרטיס תלמיד (רש"ל 18). במקרה אחד לא נמצא אישור הוראה לרכב, כמתחייב מהנוהלים. במקרה אחר התברר כי לרכב לא היה כלל ביטוח תקף.

"אני רואה בחומרה את הממצאים שהתגלו". אמר שר התחברה והבטיחות בדרכים, ישראל כץ. השר הנחה את אגף הרכב לטפל במלוא החומרה בבתי ספר ומורי נהיגה שפעלו בניגוד לנהלים, כולל סגירה של בתי ספר ושלילת רשיונות הוראה של מורה נהיגה שפעלו בניגוד לתקנות התעבורה.