שברולט קורבטמהיום (יום שני) ניתן להגיש בקשה לייבא רכב ביבוא אישי גם דרך האינטרנט. את טופס הבקשה ניתן למצוא באתר משרד התחבורה ואליו יש לצרף מסמכים סרוקים, בהתאם לנוהלי המשרד. לאחר בדיקת המסמכים יקבל השולח את הרישיון ישירות לביתו. עד כה נאלצו המבקשים לייבא רכב בייבוא אישי להוריד מאתר משרד התחבורה את כל הטפסים ולהדפיסם. לאחר מילוי הטפסים היה אליהם לשולחם בדואר או למוסרם אישית למחלקת יבוא רכב שבמשרד התחבורה.
"ההסדר החדש יקל באופן משמעותי על המבקשים לייבא רכב ביבוא אישי ויקצר את זמן הטיפול של אגף הרכב בבקשות ליבוא רכב" אמר ישראל כץ, שר התחבורה.

כלי הרכב הנמכרים ביותר ביבוא אישי

בשנתיים האחרונות חל גידול משמעותי ביבוא רכב אישי לישראל. בשנת 2009 הונפקו 3314 אישורים ליבוא אישי של רכב, לעומת 3103 בשנת 2008 ו-936 בשנת 2007. מתחילת שנת 2010 ועד היום ניתנו יותר מ-700 אישורים ליבוא אישי של רכב.