סיבוב נוסף במלחמה המשפטית על חוקיות השימוש בממל"ז (מד מהירות לייזר) הסתיים בנצחון לאזרח. שופטת בית המשפט המחוזי בבאר שבע, רחל ברקאי, קבעה בשבוע שעבר פסיקה נוספת בענין זה אשר עלולה להוות בעיה גדולה למשטרת התנועה. השופטת דחתה ערעור של מדינת ישראל כנגד זיכוי נהג נאשם במהירות מופרזת, והשאירה על כנו פסק דין מערכאה נמוכה יותר.
מדובר בהשתלשלות ענינים ארוכה, שבמרכזה אזרח שאינו מוכן לוותר ומהווה קוץ טורדני בישבנה של משטרת ישראל ומדינת ישראל בסוגיית השימוש בממל"ז כראיה במשפטי תעבורה.
הסיפור מתחיל עוד ב-1996, כאשר עמיקם לוין ספג – כמו רבים מאתנו – דו"ח מהירות תוך שימוש במכשיר האכיפה הנפוץ בידי משטרת ישראל, הממל"ז. לוין לא ויתר, וטען בבית המשפט כי השימוש במכשיר אינו חוקי מאחר ולא עבר בדיקות כיול כנדרש מכל מכשיר מדידה רשמי – טענה שהוא אינו הראשון או האחרון להשמיעה, יש לציין. ואכן, לוין הצליח לשכנע בסופו של דבר את בית המשפט לתעבורה בצדקתו וזוכה מאשמה. השופט דוד לנדסמן התיחס אז לענין כיולו של הממל"ז בנפרד מסוגיית אמינותו, וקיבל את טענת הנאשם
משטרת ישראל אינה אוהבת להכשל באופן שכזה וערערה על הזיכוי בשנת 2001. ב-2004 החזיר בית המשפט המחוזי את הדיון בתיק לבית המשפט לתעבורה, שוב אצל השופט לנדסמן, וארבע שנים מאוחר יותר זוכה שוב עמיקם לוין, ושוב קבע השופט כי משטרת ישראל צריכה לדאוג לכיול המכשיר. זה המקום לציין כי מכישרי מדידה מן השורה – משקלות בשימוש אצל כל ירקן, למשל – מחוייבים על פי חוק בכיול תקופתי, ומי שאינו עושה כך עלול למצוא עצמו מועמד לדין וסופג קנסות גבוהים.
במקום לבדוק את עצמה ואולי גם לבחון כיצד לכייל את הממל"זים בשימושה, העדיפה משטרת ישראל להמשיך את המאבק המשפטי נגד עמיקם לוין. שוב הוגש ערעור על זיכויו.
זה הערעור בוא דנה לאחרונה השופטת רחל ברקאי – ובו כאמור ספגה משטרת ישראל מפלה נוספת. השופטת ברקאי קבעה כי גם אם היצרן אינו דורש כיול למכשיר – וזו הטענה העקרונית של המשטרה – הרי שאין הדבר פוטר את המשטרה מהצורך בכיול. זיכויו של לוין נשאר בתוקפו, ולקביעת השופטת ברקאי יש גם משמעות משפטית לגבי דיונים עתידיים: מאחר ומדובר בהחלטת בית משפט מחוזי, הרי שמדובר ב"הלכה מנחה", דהיינו פסק דין שיכול להנחות החלטות בבתי משפט אחרים. בידי משטרת ישראל האפשרות להגיש ערעור נוסף, הפעם לבית המשפט העליון, אבל אז קיים סיכון כי אם ידחה הערעור שוב מדובר בפסיקה תקדימית בעלת תוקף רחב, המחייב בתי משפט אחרים.
כך או כך מדובר בבשורה טובה לאזחרי ישראל הסובלים מזה שנים מנחת זרועו של הממל"ז. בהיבט רחב יותר, אולי תעזור החלטתה של השופטת ברקאי למשטרת ישראל לבחון מחדש את מדיניות האכיפה שלה. בחינה שכזו מתבקשת, ואף נדרשת, לאור רצף התאונות הקטלניות המחרידות שאנו חווים לאחורנה.