תמונת אילוסטרציהלקוח שנסע לאיטליה שכר רכב של חברת 'יורופ קאר' באמצעות 'אופרן הולידיי', ושילם עבורו מראש. לטענתו, כאשר שב ארצה גילה להפתעתו כי יורופ קאר חייבה את חשבונו בסך 804 שקלים בנוסף לסכום שכבר שילם. על כן, הגיש הלקוח תביעה להשבת הסכום לבית המשפט לתביעות קטנות בהרצליה.

לטענתו, כאשר פנה לאופרן, נענה בתחילה כי מדובר בחיוב בגין שני דו"חות משטרה ובגין מכשיר GPS, ולאחר מכן טענה, כי מדובר בחיוב בגין דמי טיפול ב-4 דו"חות תעבורה, על פי תדפיס שקיבלה מיורופ קאר. כן טענה אופרן, כי היא היוותה רק גורם מתווך בעסקת השכרת הרכב, ולכן אינה אחראית לחיוב ועל הלקוח לפנות ישירות לחברת יורופ קאר באיטליה או לרשויות החוק שם, על מנת לברר את העניין.

היה על הנתבעת לערוך בעצמה את הבירור
השופט שאול אבינור קבע, כי אין לקבל את טענתה של אופרן, אשר קיבלה שכר עבור עבודת התיווך, לפיה אין לה כל אחריות כלפי התובע בהיותה רק מתווכת בעסקה. "ניתן לצפות", כתב השופט, "כי הנתבעת תיתן למי שרכש את השירות באמצעותה אינפורמציה מלאה אודות תשלומים שהוא נדרש לשלם, ולא תשלח אותו לצדדים שלישיים הנמצאים בחו"ל וספק אם התובע כלל יכול ליצור קשר עימם".

אמנם, כך נקבע, לא ברור עפ"י הראיות אם התובע אכן ביצע עבירות תנועה ואם דמי הטיפול נגבו ממנו בצדק, ועל כן לא ניתן לקבל תביעתו להשבת כלל הסכום בו חויב, אולם ניתן לקבוע כי התובע לא קיבל "שירות ראוי" מאופרן, אשר במקום לבצע עבורו את הבירור, הפנתה אותו לגורמים באיטליה, ועל כך יש לפצותו.

לפיכך נפסק, כי אופרן תשלם לתובע 300 שקלים בגין עוגמת הנפש וכן תשלם הוצאות משפט של 300 שקלים.