לא פחות מ-2,573,000 כלי רכב נעו על כבישי ישראל בסוף 2009 – גידול של 1.7%, שהם כ-44,000 כלי רכב, לעומת נתוני 2008. כך עולה מתוך נתוני משרד התחבורה שפורסמו אתמול (יום ג').
חוץ מהרוב המכריע של מכוניות הפרטיות (כ-1,995,000) נעים על כבישי ישראל גם 308,033 כלי רכב מסחריים, 113,667 אופנועים וקטנועים, 56,745 משאיות, 30,503 אוטובוסים ואוטובוסים זעירים ו-20,830 מוניות.
גם בפילוח של כלי רכב בעלי הנעה כפולה נגלה כי חלה עליה במצבת כלי הרכב בישראל; בסוף שנת 2009 נרשמו 132,284 כלי רכב המוגדרים 4X4 – גידול של כ-11% ביחס לנתוני 2008 שהם מעט יותר מ-13,000 כלי רכב.

אבל לא רק עסקאות רכב חדש נערכו בשנה האחרונה, אלא גם עסקאות רכב משומש. מסיכומי מספר העברות הבעלות שהתבצעו בשנת 2009, עולה כי בשנה שחלפה חל גידול של 4% במספר "החלפות הידיים" – 658,786 העברות בעלות ב-2009 לעומת 632,256 העברות בעלות ב-2008.

חלק מאלה שהתקדמו לרכב משנתון חדש יותר, נפטרו לגמרי מרכבם המשומש. כ-221,000 כלי רכב ירדו מהכביש בשנה שחלפה וזאת לעומת 167,000 כלי רכב שנגרעו ב-2008. מדובר בגידול משמעותי של 24.5% לעומת נתוני 2008 שבין היתר גרמה להצערת צי הרכב הישראלי. וזאת יש לומר אחרי תקופה ארוכה בה גיל צי הרכב הישראלי עלה. בסוף 2009 הגיל הממוצע של כלי הרכב הפרטיים עמד על 7.1 שנים, לעומת 8 שנים בשנת 2008; הגיל הממוצע של רכב מסחרי עמד ב-2009 על 7.8 שנים, לעומת 8.3 שנים בשנת 2008; הגיל הממוצע של משאיות עמד ב-2009 על 6.4 שנים, לעומת 7.1 ב-2008; גיל המוניות ירד ל-2.4 שנים ב-2009, לעומת 3.2 ב-2008 ואילו הגיל הממוצע של אופנועים וקטנועים עמד ב-2009 על 4.4 שנים, לעומת 5.5 שנים בשנת 2008.