שר התחבורה והבטיחות בדרכים, ישראל כץ מינה צוות בינמשרדי שיגבש תוכנית אכיפה נגד משווקים ובעלי עסקים המוכרים קורקינטים ממונעים האסורים בייבוא לישראל. בין מטרות הצוות: הגברת האכיפה בקרב רשויות המכס בנמלי ישראל, שינויי חקיקה והכנת תוכנית הסברה לציבור. הצוות, שבראשו עומד משה ימיני (ראש תחום ייצור וייבוא במשרד התחבורה), התבקש להגיש את מסקנותיו עד ל-1 בדצמבר 2009.

על פי הקריטריונים שקבע משרד התחבורה ניתן לייבא לארץ קורקינט חשמלי בתנאי שהספקו לא יעלה על 100 וואט, שמשקלו המקסימלי יעמוד על 12 קילוגרם ומהירותו המרבית לא תחרוג מ-12 קמ"ש. קורקינטים ממונעים שאינם עונים על הקריטריונים שנקבעו – בהם כל סוגי הקורקינטים המונעים על ידי בנזין, סולר או גז – אסורים בשימוש בישראל.
על פי נתוני משרד התחבורה, בשנה האחרונה הוחרמו מאות קורקינטים ממונעים בלתי חוקיים וזאת לאחר שהתברר כי הכלי הללו הפכו לפופולריים בקרב רבים מבני הנוער.