R8 חשמלית? כן, זהו תיאור פשטני של ה-e-tron, רכב הקונספט החשמלי שמציגה אודי בפרנקפורט. לפתרונות הנעה חשמליים, אומרת אודי, יש הרבה יתרונות פוטנציאליים. לא שיש כאן משהו חדש שטרם שמענו עד היום, אבל מכוניות חשמליות אינן פולטות מזהמים בסביבת הפעולה שלהן, ורכיבי ההנעה שלהם יעילים הרבה יותר מאלו המבוססים על מנועי שריפה פנימית. אודי מודה כי הדרך עדיין ארוכה לפני שמכוניות חשמליות יהיו מוכנות לייצור המוני; הבעיה המרכזית היא אגירת האנרגיה. השגת שילוב של ביצועים וטווח סבירים גוררת שימוש במצברים גבוהי-קיבולת שבעייתם העיקרית היא משקל כבד.
הפתרון שמציעה אודי מוגדר על ידה כגישה הוליסטית – בחינת הסוגיה בהיבט כולל, של המערכת השלמה. בשלב פיתוח ה-e-tron נקטו מהנדסי אודי בגישה כוללנית ובחנו מחודש את כל רכיבי המכונית, לא רק את אלו הקשורים ספציפית להינע החשמלי. כתוצאה מכך הוגדר מפרט דרישות שכלל, למשל, הפחתה בהתנגדות שמייצרת התנועה על הכביש. בכך יש תרומה חשובה להגדלת טווח הנסיעה. כאן באים לידי ביטוי תכנון אווירודינמי מתקדם, חסכון במשקל (להפחתת חיכוך-הגלגול של הצמיגים, בין היתר, וכמובן הפחתת ההספק הנדרש להאצה). כך, למרות משקל גבוה של יחידת המצברים – 470 ק"ג – משקל המכונית כולה הוא רק 1,600 ק"ג. עוד הוקדשה תשומת-לב למערכת ניהול-אנרגיה חכמה שתוכל לנתב בין הצרכנים השונים ברכב, מערכת חימום וגירור הן לרכיבי ההינע והמצברים והן לתא הנוסעים, וגם – אולי מיותר לציין – בטיחות, התנהגות דינמית ונוחות נסיעה כפי שמצפים מכל אודי.
צילום: מנהל
מערכת ההנעה מבוססת על ארבעה מנועים חשמליים, זוג קדימה וזוג אחורה. ההספק הכללי הוא 313 כ"ס, אך נתון המומנט גורם לזקיפת גבה: 4,500 ניוטון-מטר, שהם כ-460 קג"מ. כדי שנבין את משמעות (או חוסר המשמעותל...) של נתון זה, מדובר במומנט גבוה פי 8.5 מהמומנט של מנוע ה-V10 של אודי בנפח 5.2 ל'! לא ברור איך אנו אמורים להתייחס לערך מומנט שכזה, שכן לפחות מבחינת ביצועים על הנייר אין לו יותר מדי משמעות. ה-e-tron מאיצה ל-100 קמ"ש ב-4.8 שניות
למרות הדמיון ל-R8, ה-e-tron מעט קטנה יותר: בסיס הגלגלים, 2.60 מ', קצר ב-5 ס"מ, והאורך הכללי של 4.26 מ' קצר משל ה-R8 ב-17 ס"מ. הרוחב (1.90 מ') והגובה (1.23 מ') כמעט זהים. המנועים האחוריים ממוקמים מאחורי הסרן האחורי, בעוד הקדמיים ממוקמים על הסרן עצמו – מה שתורם לחלוקת משקל 42-58 לטובת הסרן האחורי.