ביום שני בחצות יתעדכנו מחירי הדלקים מעלה, עם עליה חדה במחירי הסולר. הסיבה: התייקרות הבלו על הסולר ב-38 אגורות לליטר (כולל מע"מ). אין מדובר בגחמה כלשהיא של האוצר אלא פשוט יישום המדרגה האחרונה ברפורמה משנת 2005 אשר קבעה כי יש להשוות בין הבלו על הסולר לבלו על הבנזין. המדרגה אכן עולה אולם השוואה אין שכן באופן מפתיע לפני שלושה חודשים, האוצר החליט לייקר את הבלו על הבנזין בהיקף ב-35 אגורות לליטר כך שהפער שהיה בעבר נשמר.

מחיר הסולר לתחבורה אינו מפוקח ע"י גוף ממשלתי, וכל חברת דלק קובעת כיום את המחיר כרצונה. מחיר הסולר נטו (אחרי הנחה) בתחנות הדלק נע כיום בין 5.40-6.00 שקלים לליטר, כך שלאחר ההתייקרות, מחיר הסולר יחצה את רף ה-6 שקלים לליטר.
הסולר לא לבד, גם מחיר הבנזין עולים. מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בתדלוק בשירות עצמי מתייקר ב-0.47% או ב-3 אגורות ,כך שהחל ממחר המחיר החדש יעמוד על ל-6.32 שקלים לליטר בשרות עצמי ו-6.45 שקלים לליטר בשרות מלא.

נדנדת המחירים תמשך בחודשים הקרובים. "תחרות" בין מרכיבי עלות הדלק השונים תשמור ככל הנראה על רמת המחירים הנוכחית, בנטרול התערבויות ממשלתיות כמובן. מצד אחד, התאוששות בשווקים מביאה לעלייה בביקוש לנפט, אולם מצד שני צפי להמשך היחלשות שער הדולר בעולם מורידה אותו. נצלו את אתר השוואת המחירים 'פולטנק' בכדי לתדלק בחוכמה.