שר התחבורה והבטיחות בדרכים, ישראל כץ הורה לשכור מיידית 50 ניידות עבור משטרת התנועה. כך הודיעה משרד התחבורה. ניידות אלה שישכרו (לראשונה) ע"י משרד התחבורה, יתגברו את אלפי השוטרים והמתנדבים שיסיירו בקרבת בתי הספר והגנים בימים הראשונים של פתיחת שנת הלימודים שתערך בשבוע הבא.

בתוכנית: הצבת מאות מתנדבים שיתפרסו במעברי חצייה, סיוע למשמרות הזה"ב וליווי בהסעות של תלמידים לבית הספר. לדברי שר התחבורה פריסת הניידות תבוצע בהתאם לתוכנית עבודה שסוכמה ע"י משטרת התנועה הארצית, ראשי הרשויות והמועצות המקומיות.

"יש להגביר את מודעות התלמידים וההורים לנושא שמירת הבטיחות בדרכים ולעודד את התלמידים להשתמש בדרך קבועה ובטוחה בדרכם לבית הספר" אמר השר כץ.